πτωχός


πτωχός
нищий

Ancient Greek-Russian simple. 2014.